รู้จกถังแซท และการติดตั้งที่ถูกต้อง

ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังแซท) คืออะไร? ติดตั้งอย่างไรให้ถูกวิธี?

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญสำหรับการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งถ้าหากได้รับการติดตั้งที่ไม่ได้คุณภาพจากเหล่าผู้รับเหมาที่ไม่มีคุณภาพ นั่นอาจนำไปสู่ปัญหาระยะยาวต่างๆในภายภาคหน้าได้ อย่างที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือเกิดการอุดตันภายในห้องน้ำ ทำให้มีน้ำขังหรือรั่วซึมภายในบ้านทำให้เกิดกลิ่นรบกวน