Healthy Homes Asia เป็นองค์กรเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยในระดับนานาชาติ เรามีภารกิจในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของบ้านที่มีสุขภาพดีในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงบ้านของตนเองให้น่าอยู่ขึ้น

บ้านควรจะเป็นที่ๆทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัย สบายใจ และมีความสุขและสบายใจเมื่ออาศัยอยู่ในบ้าน เว็บไซต์ Healthy Homes Asia จึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้ด้านในต่างๆ ดังต่อนี้

  • ไอเดียในการออกแบบบ้าน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้านดีขึ้น
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน การปรับปรุงบ้าน การตกแต่งบ้าน