สถาปนิก

อาร์ต

เป็นสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบ้าน โดยเฉพาะงานหลังคา และยังมีประสบการณ์ในงานต่อเติมบ้าน ออกแบบครัว ไปจนถึงงานด้านสุขภัณฑ์ ตัวเขามีความภาคภูมิใจในงาน และผลงานของเขามาก แต่ถึงอย่างงั้นก็พร้อมที่จะรับคำติชมจากลูกค้าเช่นกัน นิสัยเป็นมิตรและมักจะยิ้มให้คนอื่นเสมอ.

Scroll to Top