You are currently viewing สวนสไตล์โมเดิร์นไชนีส บนพื้นที่คอร์ตยาร์ดที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร

สวนสไตล์โมเดิร์นไชนีส บนพื้นที่คอร์ตยาร์ดที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคาร

สวนสไตล์จีนที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย ของศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

Leave a Reply