ราวกันตก ราวบันได อะคริลิคใส ShinkoLite Durable

ราวกันตก ราวบันได อะคริลิคใส ShinkoLite Durable

จากบทความที่ผ่านๆ มา หลายคนอาจคุ้นเคยกับแผ่นอะคริลิคที่ชื่อว่า ShinkoLite กันแล้ว ชินโคไลท์เป็นแผ่นอะคริลิคที่ปกติแล้วนิยมนำไปทำเป็นหลังคาโปร่งแสงกัน