เรารู้กันดีว่า จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในเขตที่เป็นชายฝั่ง ติดทะเล การเลือกรูปแบบโครงสร้างและวัสดุของหลังคา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันส่งผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในการสร้างอาคาร บ้านเรือน หลังคาในท้องตลาดที่วางจำหน่ายนั้น มีหลากหลายแบบ ชนิด