|

บ้านประหยัดพลังงาน ทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษณ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันการสร้างบ้านมีการพัฒนามากกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของประเทศไทยร้อยขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้อยู่อาศัยหาวิธีสร้างบ้านให้มีความเย็น ร่มรื่นมากขึ้น โดยการลดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น สามารถอยู่ได้โดยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จากแต่ก่อนส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้อากาศภายในบ้านเย็น แต่สุดท้ายวิธีนี้ทำให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
เนื่องจากทำให้สภาพอากาศโดยรอบร้อนมากขึ้น การสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกช่วยให้บ้านเย็นสบายมากขึ้น เรามาดูกันว่าการสร้างบ้านประหยัดพลังงานนั้น มีแนวทางอย่างไรกันบ้าง

การติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ ผลิตพลังงานใช้เอง

การประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งแผง solar cell

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับบ้านเราที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน เพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนและมีแดด ซึ่งเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่การติดตั้งที่ดีนั้น ควรดูทิศทางแดดให้ดีด้วย
เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของแผ่นโซล่าเซลล์นั่นเอง

การทำหลังคาแบบคูรู

โดยปกติแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของความร้อน ที่มาจากตัวบ้านนั้น คือหลังคา ที่เป็นเหตุให้เราต้องเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม เพื่อระบายความร้อน ฉะนั้นเราควรเลือกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการทำหลังคาแบบคูรู ให้บ้านประหยัดพลังงาน โดยมีเทคนิคอยู่ 2
วิธีด้วยกัน วิธีแรก คือทำหลังคาแบบสองชั้น เพื่อให้ความร้อนระบายออกมาได้ วิธีที่สอง คือทำหลังคาให้สูงแล้วมีการเจาะช่องระบายอากาศ พร้อมมีการติดตั้งฝ้าที่ชายหลังคา อีกทั้งการติดตั้งฉนวนความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยด์ หรือฉนวนใยแก้วกันความร้อน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ระบบคูรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทาสีบ้านใหม่

ใช้สีสะท้อนความร้อน

ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีช่วยให้ประหยัดพลังงานภายในบ้าน เพราะอากาศร้อนนอกจากจะมาจากหลังคาแล้ว มันยังมาจากผนังของบ้าน เพราะผนังจะมีการสะสมความร้อนไว้ ถ้าเราทาสีบ้านใหม่ โดยใช้สีสะท้อนความร้อน จะทำให้ผนังของบ้านไม่มีการสะสมความร้อนไว้ อีกทั้งยังทำให้อากาศภายในบ้านเย็นสบายอีกด้วย

การยกระดับหลอดไฟของเราที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน

เปลี่ยนมาใข้ไฟแบบ LED

เป็นอีกวิธีสำคัญที่ช่วยให้ประหยัดพลังงาน โดยเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมให้เป็นหลอดไฟแบบ LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
หรือมีการติดตั้งเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟอัตโนมัติ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Invertor

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดับความร้อน และประหยัดพลังงานการที่เราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศในระบบ Invertor จะช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านได้มากกว่า

ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้าน

การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้าน ให้ร่มเงา เพราะต้นไม้นั้นจะมีส่วนช่วยปกป้องแสงแดดที่ส่องลงมาให้น้อยลง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านครอบคลุมไปทั่วพื้นที่บ้าน จะทำให้บรรยากาศรอบๆ เย็นสบายนอกจากนี้ต้นไม้มีการดูดน้ำจากพื้นใต้ดิน และเกิดการคายน้ำบริเวณปากใบ จึงทำให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นในอากาศ ทำให้อากาศรอบๆ ต้นไม้เย็นลง

ในปัจจุบันบ้านประหยัดพลังงานในเมืองไทยที่เจ้าของบ้านทั่วไปสามารถจะก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยได้พัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก มีการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ เพราะประโยชน์ของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนั้น ลดภาระของระบบปรับอากาศภายในบ้าน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

Healthy Homes Asia

Similar Posts